Zümrüt Kiremit
Marsilya Kiremit
Valensiya Kiremit
Çanak Kiremit
Osmanlı Kiremit
Akdeniz Kiremit